Problema 58

Siga el triangle .

Siga L el punt mig de la mitjana al vèrtex B.

La recta que passa pels punts A, L talla el costat  en el punt N.

Proveu que .

 

Solució:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siguen D, E, F els punts mig dels costats a, b, c del triangle, respectivament.

Considerem la recta r que passa pels punts F, D, paral·lela mitjana al triangle .

Aleshores, L pertany al segment  i a més a més, .

Considerem la recta s que passa pel punt A i és paral·lela al costat .

Les rectes r i s es tallen en el punt P.

Els triangles ,  són iguals, aleshores,

.

Els triangles ,  són semblants, aleshores,

, per tant, .

Aleshores, .

 

Amb Cabri:


Figura
problema058.fig

Applet created on 6/11/06 by Ricard Peiró i Estruch with CabriJava

Pàgina anterior: