Problema 60

En un triangle equilàter  tracem una recta paral·lela al costat  que passa pel baricentre G del triangle. Siga un punt M de la recta i interior al triangle.

Tracem les perpendiculars  al costats , ,  del triangle.

Proveu que .

 

Solució:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siga  el costat del triangle. Pel teorema de Pitàgores l’altura del triangle  és .

Per la propietat del baricentre la distància entre la recta i el costat  és: . 

Aïllant a,  

         (1)

L’àrea del triangle  és .

L’àrea del triangle  és la suma de les àrees dels triangles , ,.

Per tant: .

Igualant les àrees i simplificant: 

              (2)

Substituint l’expressió (1) en (2):

.  Aleshores, .

 

Amb Cabri:


Figura
problema060.fig

Applet created on 6/11/06 by Ricard Peiró i Estruch with CabriJava

Pàgina anterior: