Problema 63

En els costats  del triangle  i fora d’ell es construeixen els triangles equilàters , .

Proveu que el segment que uneix els punts migs dels segments ,  és igual a la meitat del segment  i forma amb ell un angle de 60º.

 

Solució:

Considerem el triangle  amb les següents coordenades cartesianes:

.

Siga M el punt mig del segment , aleshores,  .

Aplicant girs les coordenades dels punts  són:

,  .

Siga N el punt mig del segment . Les seues coordenades són:

,   .

 

Siga  l’angle que formen .

Calculem l’angle que formen  utilitzant el producte escalar:

Igualant els productes escalars:

, aleshores, .

 

Amb Cabri:


Figura
problema063.fig

Applet created on 7/11/06 by Ricard Peiró i Estruch with CabriJava

 

Pàgina anterior: