Problema 68

Siga el triangle  rectangle .

Pel punt O del catet  tracem la perpendicular  a la hipotenusa .

Siga D la intersecció de la recta OH i la recta AC.

Siga E la intersecció de les rectes DB i OC.

Determineu el lloc geomètric del punt E al variar O sobre el catet .

Solució:

Siga ,  ,  .

Demostrem que .

Considerem el rectangle , 

Considerem el rectangle , 

Aleshores, , per tant, .

Els triangles ,  són semblants, per tant  és rectangle.

Siga M el punt mig de la hipotenusa .

Per la propietat de la mitjana d’un triangle rectangle (la mitjana sobre la hipotenusa mesura la meitat de la hipotenusa):

, el segment  és sempre constat.

Aleshores el lloc geomètric del punt E al variar O sobre el catet  és l’arc de circumferència de centre M i radi .

 

Amb Cabri:


Figura
problema068.fig

Applet created on 7/11/06 by Ricard Peiró i Estruch with CabriJava

 

Pàgina anterior: