Problema 69

Determineu l’àrea del triangle  si coneguem els costats a, b i la bisectriu d que formen els dos costats.

 

Solució:

Siga  la bisectriu a l’angle C.

Siga .

Siga .

L’àrea del triangle  és:

L’àrea del triangle  és:

Sumant les dues àrees:

      (1)

Aplicant el teorema dels sinus al triangle :       (2)

Aplicant el teorema dels sinus al triangle :      (3)

Aplicant el teorema dels sinus al triangle :     (4)

Substituint (2) i (3) en l’expressió (4):

 

Simplificant:

         (5)

Aplicant el teorema dels sinus al triangle :       (6)

Substituint l’expressió (6) en l’expressió (5):

Aleshores,            (7).

 

Substituint l’expressió (7) en l’expressió (1):

 

Amb Cabri:


Figura
problema069.fig

Applet created on 7/11/06 by Ricard Peiró with CabriJava

Pàgina anterior: