Problema 70

En el costat  del triangle  agafem el punt M tal que  i en la continuació del costat  un punt N tal que . En quina raó divideix cadascun dels segments  i  el punt d’intersecció.

 

Solució:

Siga P el punt d’intersecció dels segments  i .

Els vectors  són linealment independents, per tant base del plànol real.

Siga ,   .

Hem de determinar .

.

Com que les components d’un vector respecte d’una base són úniques:

 resolent el sistema,

 

Aleshores, P divideix el segment  en la raó 1:2.

P divideix el segment  en la raó 1:4.

 

Amb Cabri:


Figura
problema070.fig

Applet created on 7/11/06 by Ricard Peiró with CabriJava

Pàgina anterior: