Problema 72

El costat  del triangle  és major que  i D el punt mig de .

Des de C dibuixem dues perpendiculars a les bisectrius interior i exterior de l’angle A tallant aquelles en F i G, respectivament.

Proveu que:

  

 

Solució:

Els triangles  són iguals, per tant,

,

Considerem el triangle .

 és la paral·lela mitjana del triangle . Aplicant el teorema de Tales:

 

Els triangles  són iguals, per tant,

,

 és la paral·lela mitjana del triangle . Aplicant el teorema de Tales:

 

Amb Cabri:


Figura
problema072.fig

Applet created on 9/11/06 by Ricard Peiró with CabriJava

Pŕgina anterior: