Problema 73

Siga el triangle  i siguen T, T’ els punts de tangčncia de les circumferčncies inscrita i exinscrita amb el costat .

Proveu que

 

Solució:

Siguen T, M, N els punts de tangčncia de la circumferčncia inscrita i el triangle.

Siguen T’, P, Q els punts de tangčncia de la circumferčncia exinscrita i el triangle.

Siga  el semiperímetre del triangle .

 

Notem que , .

Restant les dues expressions:

 

Notem que , .

Sumant les dues expressions:

 

 

 

Amb Cabri:


Figura
problema073.fig

Applet created on 9/11/06 by Ricard Peiró with CabriJava

Pŕgina anterior: