Problema 75

Donat un triangle   traceu una paral·lela al costat  tal que dividesca el perímetre per la meitat.

 

Solució:

Suposem resolt el problema.

Siga   el semiperímetre del triangle .

Siga .

 .

Els triangles , , són semblants, aleshores,

, aleshores, .

Per tant,

 

Podem fer la construcció geomčtrica utilitzant el teorema de Tales.

Siga T el punt de tangčncia de la circumferčncia inscrita al triangle i el costat .

Aleshores,

 

 

Amb Cabri:


Figura
problema075.fig

Applet created on 9/11/06 by Ricard Peiró with CabriJava

Pŕgina anterior: