Problema 76

Siga un triangle isňsceles , . Siga D un punt del costat  i siga E un punt del costat  tal que . Proveu que el lloc geomčtric dels punts mig dels segments  al variar D és la paralˇlela mitja del triangle .

 

Solució:

Siga M el punt mig del segment . Siga

Construďm els segments , paralˇlels al costat .

Siga H del segment  tal que  és perpendicular a .

Siga I del segment  tal que  és perpendicular a .

Aleshores,  (per ser els triangles ,  iguals).

Considerem el trapezi isňsceles DGEF.

M pertany a la paralˇlela mitjana del trapezi DGEF.

Aleshores M pertany a la paralˇlela mitjana del triangle .

Si M pertany a la paralˇlela mitjana

Siga la recta que passa pels punts B, M que talla  en el punt R. Aleshores, .

Siga la recta que passa per R i és paralˇlela al segment  que talla  en el punt S.

Siga la recta que passa per R i és paralˇlela al segment  que talla  en el punt T.

Considerem el paralˇlelogram BTRS tal que M és el punt mig de la diagonal . Aleshores, .

 

 

 

 

 

 

Amb Cabri:


Figura
problema076.fig

Applet created on 9/11/06 by Ricard Peiró with CabriJava

Pŕgina anterior: