Problema 77

De tots els triangles isòsceles amb mitjana sobre el costat lateral constant determineu el de major àrea. Determineu, també, la mesura de l’angle desigual del triangle.

 

Solució:

Siga el triangle isòsceles  .

Siga  mitjana del triangle.

Per la fórmula de la mitjana del triangle en funció dels costats:

.

       (1)

L’àrea del triangle  és:

      (2)

 

Substituint l’expressió (1) en (2):

 

Maximitzem la funció àrea:

 

Resolem l’equació .

Les solucions són

 és el màxim de la funció àrea.

Els costats del triangle d’àrea màxima són: , .

Aplicant el teorema del cosinus al triangle  calculem l’angle desigual C.

.

Aleshores, .

 

Amb Cabri:


Figura
problema077.fig

Applet created on 9/11/06 by Ricard Peiró with CabriJava

Pàgina anterior: