Problema 78

Demostreu que la circumferència circumscrita a un triangle té el mateix radi que la circumferència que passa per dos dels seus vèrtexs i per l’ortocentre.

 

Solució:

Siga H l’ortocentre del triangle .

Siguen  altures del triangle.

Considerem el triangle .

Notem que ,  .

Aleshores, .

Siga R el radi de la circumferència circumscrita al triangle.

Siga S el radi de la circumferència circumscrita al triangle .

Aplicant el teorema dels sinus al triangle ,      (1)

Aplicant el teorema dels sinus al triangle :

     (2)

 

Igualant les expressions (1), (2):

, és a dir, la circumferència circumscrita a un triangle té el mateix radi que la circumferència que passa per dos dels seus vèrtexs i per l’ortocentre.

 

 

Amb Cabri:


Figura
problema078.fig

Applet created on 9/11/06 by Ricard Peiró with CabriJava

Pàgina anterior: