Problema 79

Una circumferència passa pel vèrtex C d’un triangle rectangle , és tangent al catet  i té el centre en la hipotenusa . Determineu el seu radi si , .

 

Solució:

Considerem el triangle rectangle  .

Siga O el centre de la circumferència, R el seu radi i T el punt de tangència.

Aleshores,   i perpendicular al costat , per ser la circumferència tangent al costat .

.

Els triangles ,  són semblants, aleshores:  , aleshores, .

 

 

 

 

 

Amb Cabri:


Figura
problema079.fig

Applet created on 9/11/06 by Ricard Peiró with CabriJava

Pàgina anterior: