Problema 83

Siga el triangle rectangle , . La bisectriu a l’angle A talla el costat  en el punt E i a la circumferència circumscrita al triangle en M. Siguen K i L els peus de les perpendiculars traçades des del punt E als costats ,  respectivament.

Demostreu que l’àrea del triangle  és igual a l’àrea del quadrilàter AKML.

 

Solució:

ADKL és un quadrat.

Siga  .

Siga R el peu de la perpendicular des del punt M al costat .

Siga .

Notem que  (per ser el triangle  rectangle i isòsceles).

Aplicant raons trigonomètriques al triangle rectangle :

, aleshores,

 

 

Notem que  (angle inscrit en la circumferència).

Aplicant raons trigonomètriques al triangle rectangle :

, aleshores, .

 

Notem que els triangles ,  són iguals.

Calculem l’àrea del quadrilàter AKML:

 

           

 

           

 

            .

Aleshores, l’àrea del triangle  és igual a l’àrea del quadrilàter AKML.

 

Amb Cabri:


Figura
problema083.fig

Applet created on 9/11/06 by Ricard Peiró with CabriJava

Pàgina anterior: