Problema 85

En qualsevol triangle  s’acompleix la següent igualtat:

 

Solució:

Aplicant el teorema dels sinus al triangle :   .

Aleshores,

 

 

Aplicant transformacions trigonomètriques de productes en sumes:

           

 

Aplicant relacions trigonomètriques de l’angle doble:

           

 

Simplificant i aplicant el teorema dels sinus:

            .

 

Aleshores, .

 

 

Amb Cabri:


Figura problema085.fig

Applet created on 9/11/06 by Ricard Peiró with CabriJava

Pàgina anterior: