Problema 86

En qualsevol triangle  s’acompleix la següent igualtat:

.

 

Solució:

Aplicant transformacions trigonomètriques de productes en sumes:

           

 

Aplicant transformacions trigonomètriques de productes en sumes:

           

           

           

 

           

Aleshores, .

 

 

Amb Cabri:


Figura
problema086.fig

Applet created on 9/11/06 by Ricard Peiró with CabriJava

Pàgina anterior: