Problema 87

En un triangle  tracem les cevianes ,  que es tallen en el punt P, tal que ,  . Calculeu .

 

Solució:

Notació: Considerarem  l’ŕrea del triangle .

 

Siguen , , , .

Dos triangles que tenen la mateixa altura les ŕrees són proporcionals a les bases.

, aleshores,

, aleshores,

, aleshores,

 

    

Aleshores,

 

Amb Cabri:


Figura
problema087.fig

Applet created on 9/11/06 by Ricard Peiró with CabriJava

Pŕgina anterior: