Problema 88

En un triangle  el punt F divideix el costat  en la raó 1:2 (des del vèrtex A). Siga E el punt intersecció del costat  i la recta AG essent G el punt mig de .

Calculeu la raó en que divideix E el costat .

 

Solució:

Notació: Considerarem  l’àrea del triangle .

 

Siguen , , , .

Dos triangles que tenen la mateixa altura les àrees són proporcionals a les bases.

        .

, aleshores, .

, aleshores,         (1)

, aleshores,

             (2)

Sumant i restant les expressions (1) i (2):    ,      .

.

 

 

Amb Cabri:


Figura
problema088.fig

Applet created on 9/11/06 by Ricard Peiró with CabriJava

Pàgina anterior: