TEOREMES DE NAPOLEÓ

 

Teorema de Napoleó 1.

Si sobre els costats d’un triangle qualsevol  construïm tres triangles equilàters exteriors al triangle , els centres d’aquests tres triangles equilàters són, a la vegada els vèrtexs d’un nou triangle equilàter.

 

Exemple amb CABRI

 

Teorema de Napoleó 2.

Si sobre els costats d’un triangle qualsevol  construïm tres triangles equilàters interiors al triangle , els centres d’aquests tres triangles equilàters són, a la vegada els vèrtexs d’un nou triangle equilàter.

 

Exemple amb CABRI

 

Teorema de Napoleó 3.

Dividiu els costats d’un triangle qualsevol en tres parts iguals. Sobre cadascuna de les parts centrals dibuixeu tres triangles equilàters exteriors al triangle , els vèrtexs exteriors d’aquests tres triangles equilàters són, a la vegada els vèrtexs d’un nou triangle equilàter.

 

Exemple amb CABRI

Els següents teoremes

no són de Napoleó:

Teorema

Siga un paral·lelogram ABCD.

En els costats del paral·lelogram

construïm 4 quadrats. Proveu

que els centres d’aquests 4 quadrats

 determinen un quadrat MPQS.

 

Exemple amb CABRI

 

Teorema.

Siga el rectangle ABCD. Siguen els triangles  equilàters i exteriors al rectangle. Proveu que el triangle  és equilàter.

 

Exemple amb CABRI

 

Pàgina anterior

Pàgina inicial