Teorema dels sinus

 

Els costats d’un triangle  són proporcionals als sinus dels angles oposats:

 

 

Propietat

El diàmetre de la circumferència circumscrita al triangle  és igual a la raó de proporcionalitat del teorema dels sinus.

 

Prova amb CABRI:

Pàgina anterior:

Pàgina inicial: