Teorema de Pitāgores

Siga el triangle rectangle ,   

d’hipotenusa a i catets b, c

Aleshores,

 

 

El teorema de Pitāgores també es pot enunciar

de la forma següent:

El quadrat construīt sobre la hipotenusa

d’un triangle rectangle té la mateixa ārea

que la suma de les ārees dels quadrats

construīts sobre els catets:

 

Exemple1 amb CABRI:

 

Teorema de l’altura i del catet en un triangle rectangle.

Siga el triangle rectangle , 

Siga l’altura  sobre la hipotenusa.

Siga  la projecciķ del catet c sobre

la hipotenusa.

Siga  la projecciķ del catet b sobre

la hipotenusa.

Aleshores,

a)              Teorema de l’altura.

b)               Teorema del catet.

c)              Teorema del catet.

 

Teorema invers del teorema de Pitāgores:

Siga un triangle  tal que

Aleshores el triangle  és rectangle i l’angle

 

Generalitzaciķ del teorema de Pitāgores:

 

L’ārea del triangle equilāter construīt

sobre la hipotenusa és igual a la suma

de les ārees dels triangles equilāters

construīts sobre els catets.

 

 

Exemple2 amb CABRI:

 

L’ārea de la figura construīda sobre la hipotenusa és la mateixa que la suma de les ārees de les figures semblants construīdes sobre els catets.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pāgina anterior

Pāgina inicial