Teorema: La recta de Simson

 

 

Siga el triangle

Siga P un punt del plānol.

Siguen , les projeccions del punt P sobre els costats (o les rectes que formen els costats) a, b, c.

Aleshores:

P pertany a la circumferčncia circumscrita al triangle  si i només si els punts  estan alineats.

 

Prova suficient amb CABRI:

Prova necessāria amb CABRI:

 

Pāgina anterior:

Pāgina inicial: