Teorema de Cross

 

Sobre el costats d’un triangle qualsevol  construïm 3 quadrats (exteriors al triangle) i els vèrtexs lliures s’uneixen formant 3 triangles.

Les àrees d’aquests tres triangles són iguals a l’àrea del triangle .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prova amb Cabri

 

Pàgina anterior

Pàgina inicial