2 teoremes sobre triangles rectangles.

 

Teorema 1:

a) La mitjana d’un triangle rectangle traçada a la hipotenusa és igual a la meitat de la hipotenusa.

 

Prova amb Cabri:

 

b) Si un triangle una de les mitjanes és mesura la meitat del costat sobre la que està traçada, el triangle és rectangle.

 

Prova amb Cabri:

 

 

 

Teorema 2:

En un triangle rectangle la bisectriu de l’angle recte divideix per la meitat l’angle format per la mitjana i l’altura traçades des del mateix vèrtex.

 

Prova amb Cabri:

 

 

Pàgina anterior:

Pàgina inicial: