Teorema: Punt de Clawson.

 

Siga el triangle . Siguen A’, B’, C’ els peus de les alures als costats a, b, c, respectivament. Siguen E1, E2, E3 les circumferčncies exinscrites al triangle . Considerem el triangle  format per les rectes tangents exteriors a les 3 circumferčncies exinscrites.

Aleshores: les rectes r(A’A”), r(B’,B”) r(C’,C”) s’intersecten en un punt que s’anomena punt de Clawson.

 

Aquest teorema ha estat demostra per R. Lyness i G. R. Veldkamp l’any 1983

 

Prova amb Cabri:

Pŕgina anterior:

Pŕgina inicial: