Teorema

 

Sobre l’exterior dels costats d’un triangle  dibuixem 4 quadrats (veure figura).

Siguen A’, B’, C’ els centres dels quadrats.

Aleshores els segments  són perpendicular i mesuren el mateix.

 

Prova amb Cabri:

 

Pàgina anterior:

Pàgina inicial: