Teorema: Propietat de l’altura d’un triangle:

 

Donat un triangle . Siga R el radi de la circumferčncia circumscrita al triangle.

Siga  l’altura al costat a.

Aleshores:

 

Prova amb Cabri:

Pŕgina anterior:

Pŕgina inicial: