Propietat del baricentre 2.

 

Siga el triangle  i G el seu baricentre.

Siga M un punt qualsevol del plānol.

Aleshores:

Prova amb Cabri:

Pāgina anterior:

Pāgina inicial: