Teorema: Propietat de l’ortocentre 2

 

Siga H l’ortocentre d’un triangle

El producte dels segments que cada altura queda dividida per l’ortocentre és igual en les tres altures.

Prova amb Cabri:

Pŕgina anterior:

Pŕgina inicial: