Teorema 54: Propietat mètrica.

 

En un triangle  siguen:

M el punt mig del costat BC

H el peu de l’altura sobre el costat BC

AV la bisectriu V sobre el costat BC

X el punt de tangència sobre el costat BC de la circumferència inscrita al triangle

Y el punt de tangència sobre el costat BC de la circumferència exinscrita al triangle.

Aleshores:

Prova amb Cabri:

Pàgina anterior:

Pàgina inicial: