Teorema 55: Propietat mètrica 2.

 

Siga el triangle  i la seua circumferència circumscrita.

Des del vèrtex A fins la base BC dibuixem els segments:

AD paral·lel a la recta tangent a la circumferència en el punt C.

AE paral·lel a la recta tangent a la circumferència en el punt B.

Aleshores:

 

Prova amb Cabri:

Pàgina anterior:

Pàgina inicial: