Teorema (sobre les altures i el radi de la circumferčncia inscrita):

 

Considerem el triangle , siga r el radi de la circumferčncia inscrita.

Siguen  les 3 altures del triangle. Aleshores,

  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prova amb Cabri:

Pŕgina anterior:

Pŕgina inicial: