Les mitjanes i el baricentre

 

La mitjana: És el segment que uneix un včrtex i el punt mig del costat oposat al včrtex.

 

Les 3 mitjanes d’un triangle es creuen en un punt G anomenat baricentre o centre de gravetat del triangle.

 

Propietat del baricentre d’un triangle.

 

El baricentre d’un triangle estŕ a doble distŕncia del včrtex que del punt mig del costat oposat.

 

Mesures de les mitjanes:

La mitjana sobre el včrtex A mesura

La mitjana sobre el včrtex B mesura

La mitjana sobre el včrtex C mesura

 

Exemple:

Pŕgina anterior