TRIANGLES.

Un triangle  és la figura geomètrica del plànol formada per 3 segments anomenats costats els extrems dels quals es tallen 2 a 2 en 3 punts anomenats vèrtexs.

 

Els vèrtexs s’escriuen en lletres

majúscules i el costat oposat al

vèrtex en la mateixa lletra

minúscula.

 

Propietats:

 

1.- La suma de dos costats és major que l’altre costat.

2.- La suma dels angles d’un triangle mesura 180º.

 

Dos triangles  són iguals si els costats i els angles corresponents són iguals.

 

Criteris d’igualtat de triangles.

 

Criteri 1.

Dos triangles  són iguals si  , és a dir,

dos triangles són iguals si tenen iguals dos costats i l’angle comprés entre ells.

Criteri 2.

Dos triangles  són iguals si  , és a dir,

dos triangles són iguals si tenen igual un costat i els angles continguts.

Criteri 3.

Dos triangles  són iguals si  , és a dir,

dos triangles són iguals si tenen els costats corresponents són iguals.

 

Classificació dels triangles:

Segons els costats:

            Equilàter: Té els 3 costats són iguals.

            Isòsceles: Té 2 costats iguals i un desigual.

            Escalè: Té els tres costats desiguals.

Segons els angles:

            Acutangle: Té els 3 angles aguts.

            Rectangle: Té un angle recte i els altres aguts.

            Obtusangle: Té un angle obtús i els altres aguts.

 

Altres elements d’un triangle:

Mitjanes i baricentre.

Mediatrius i circumcentre.

Bisectrius i incentre.

Altures i ortocentre.

 

Pàgina inicial