Bisectrius i incentre

 

La bisectriu: És la recta que passa pel vèrtex que formen dos costats i divideix per la meitat a l’angle que formen els mateixos costats.

 

Les 3 bisectrius d’un triangle es creuen en un punt que s’anomena incentre, que té la propietat de ser el centre de la circumferència inscrita al triangle.

 

Exemple amb CABRI:

 

Propietat de la bisectriu d’un triangle:

Siga el triangle  considerem el punt P intersecció de la bisectriu de l’angle  amb el costat .

Aleshores:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prova amb CABRI:

 

Pàgina anterior

Pàgina inicial