Resolució d’un triangle coneguts

dos costats i l’angle que formen.

 

Coneguts:

b, c A

a, b, C

a, c, B

 

Pŕgina anterior:

Pŕgina inicial: