Corbes a partir de definicions geomètriques:

Pàgina 1

Corba d’Agnesi

La cissoide de Diocles

L’esferoide

 

Pàgina 2

La limaçon (caragol) de Pascal. La cardioide

La concoide de Nicomedes

L’astroide

La lemniscata de Bernoulli

La lemniscata de Geromo

La corba de Cassini

 

Pàgina 3

El foli

El foli simètric

La quàrtica piriforme

El trifoli simètric

 

Pàgina 4

La cicloide

L’epicicloide

La hipocicloide

 

Pàgina 5

Les roses

La cardioide

L’espiral d’Arquímedes

 

Pàgina 6

La concoide de Sluse

La quadratiu d’Hippias

El bicorn

La serpentina

El foli de Descartes

La corba de Besace

 

Pàgina 7

La Kappa

El molí de vent

La boca

L’ofiuride

El doble cor

 

Pàgina 8

La trisectriu de MacLaurin

La trisectriu de Ceva

El doble ou

 

 

Pàgina anterior

Pàgina inicial