Curs de Cabri per a l’ESO i Batxillerats

 

Sessió 0. Menús del programa

 

Sessió 1: Per a començar.

Construir un triangle equilàter de costat donat.

Dividir un segment en tres parts iguals.

El nombre d’or.

 

Sessió 2: Estudi dels elements d’un triangle.

El baricentre.

El circumcentre.

L’ortocentre.

L’incentre.

 

Sessió 3: Teoremes sobre triangles 1.

Teoremes de Napoleó.

Teorema de Pitàgores.

 

Sessió 4: Teoremes sobre triangles 2.

Resolució de triangles.

 

La recta d’Euler.

Teorema de Ceva.

Activitats de resolució de triangles.

Resoldre el triangle coneguts els costats a, b, c.

Resoldre el triangle coneguts a, c, A.

Resoldre el triangle coneguts b, c, A.

Resoldre el triangle coneguts A, B, a.

Resoldre el triangle coneguts A, B, c.

Altres problemes.

 

Sessió 5: Els llocs geomètrics.

La paràbola.

L’el·lipse.

La hipèrbola.

Construcció d’algunes corbes geomètriques:

la corba d’Agnesi, la cissoide de Diocles, l’esferoide, la limaçon (caragol) de Pascal, l’astroide, la lemniscata de Bernoulli, la lemniscata de Geromo, el foli, el foli simètric, la quàrtica piriforme, la cicloide.

 

Sessió 6: El plànol cartesià.

El plànol cartesià.

Representar la recta.

Representar la funció quadràtica.

Estudi comparatiu de dues paràboles.

Estudi comparatiu de 2 funcions exponencials.

Estudi comparatiu de 2 funcions logarítmiques.

 

Sessió 7. Moviments.

Moviments: simetries, translacions, homotècies, inversions.

 

Sessió 8. Cul de sac.

Potència d’un punt respecte d’una circumferència.

Inversió d’un punt respecte d’una circumferència.

La circumferència d’Euler.

Teorema de Viviani.

Punt Miquel.

Animacions:

                        El pèndol.

                        Moviments dels planetes.

                        El gat mecànic.

                        Dues corrioles.

Fractals:

                        La fractal de Koch (borralló de neu).

                        El triangle de Sierpinski.

El quadrat de Sierpinski.

 

Fitxers de les solucions curscabri.zip

 

Pàgina inicial