POLIEDRES I SUPERFICIES

EN L’ART I LA NATURA

POLIEDRES I SUPERFÍCIES EN L’ART I LA NATURA

 

Activitats

Introducció

 

POLIEDRES

   Poliedres platònics

      Tetraedre

      Cub o Hexaedre

      Octaedre

      Dodecaedre

      Icosaedre

 

   Poliedres arquimedians

      Tetraedre truncat

      Cuboctaedre

      Cub truncat

      Octaedre truncat

      Rombicuboctaedre

      Cub simus o aplatat

      Icosidodecaedre

      Dodecaedre truncat

   Dodecaedre simus o aplatat

      Icosaedre truncat

      Rombicosidodecaedre

    Gran rombicuboctaedre

    Gran rombicosidodecaedre

 

   Altres

   Dodecaedre ròmbic

  

 

SUPERFÍCIES

   Paraboloide hiperbòlic

   Paraboloide el·líptic

   El·lipsoide

   Hiperboloide d’un full

   Hiperboloide de dos fulls

   Con el·líptic

   Cilindre

 

   Aresta cònica de Wallis

   Caixa d’ous

   Tor

   Catenoide

   Helicoide tancat

   Helicoide dret

   Pseudoesfera

   Cinta de Moebius

   Astroidal

   Petxina

   Superficie Romana

   Superficie de Gaudí

 

Ø ACTIVITATS

ADRECES

BIBLIOGRAFIA

GLOSSARI

 

 

Us proposem dues activitats interactives sobre poliedres i superfíces fetes amb JClic

Activitat 1. Poliedres.

Activitat 2. Superfícies.

 

Us proposem també, unes activitats sobre poliedres i superfícies. Les activitats estan en format pdf, per tal de poder-les imprimir si s’escau.

 

Activitat 1: Reconeixement de poliedres.   Solució.

 

Activitat 2. Reconeixement de superfícies.   Solució.

 

Activitat 3: Reconeixement de poliedres i superfícies en l’art i la natura.   Solució.

 

Activitat 4: La fórmula d’Euler dels poliedres.   Solució.

 

Activitat 5: Diagrames de Schlegel.   Solució.

 

Activitat 6: Puzzles 3D.

 

 

 

 

Inici | Activitats | Guia |