POLIEDRES I SUPERFICIES

EN L’ART I LA NATURA

POLIEDRES I SUPERFÍCIES EN L’ART I LA NATURA

 

Poliedres semiregulars o arquimedians

Introducció

 

POLIEDRES

   Poliedres platònics

      Tetraedre

      Cub o Hexaedre

      Octaedre

      Dodecaedre

      Icosaedre

 

Ø Poliedres arquimedians

      Tetraedre truncat

      Cuboctaedre

      Cub truncat

      Octaedre truncat

      Rombicuboctaedre

      Cub simus o aplatat

      Icosidodecaedre

      Dodecaedre truncat

   Dodecaedre simus o aplatat

      Icosaedre truncat

      Rombicosidodecaedre

    Gran rombicuboctaedre

    Gran rombicosidodecaedre

 

   Altres

   Dodecaedre ròmbic

  

 

SUPERFÍCIES

   Paraboloide hiperbòlic

   Paraboloide el·líptic

   El·lipsoide

   Hiperboloide d’un full

   Hiperboloide de dos fulls

   Con el·líptic

   Cilindre

 

   Aresta cònica de Wallis

   Caixa d’ous

   Tor

   Catenoide

   Helicoide tancat

   Helicoide dret

   Pseudoesfera

   Cinta de Moebius

   Astroidal

   Petxina

   Superficie Romana

   Superficie de Gaudí

 

ACTIVITATS

ADRECES

BIBLIOGRAFIA

GLOSSARI

 

 

Els poliedres semiregulars o arquimedians són els poliedres convexos en què totes les cares són polígons regulars (no iguals) i tots els vèrtexs tenen el mateix índex. Hi ha 13 poliedres arquimedians (encara que el cub simus, tenint les mateixes cares, té dues formes simètriques. El mateix que el dodecaedre simus).

 

Procedència dels poliedres arquimedians (presentació PowerPoint).

 

Els poliedres duals dels arquimedians s’anomenen poliedres o sòlids de Catalan

 

Els poliedres arquimedians tenen esfera circumscrita, però no tenen esfera inscrita a totes les cares, encara que es parla de la circumferència inscrita al poliedre és la més interior que és tangent a algunes cares.

 

Les mesures dels poliedres arquimedians.

 

 

 

 

Inici | Activitats | Guia |