POLIEDRES I SUPERFICIES

EN L’ART I LA NATURA

POLIEDRES I SUPERFÍCIES EN L’ART I LA NATURA

 

Adreces

Introducció

 

POLIEDRES

   Poliedres platònics

      Tetraedre

      Cub o Hexaedre

      Octaedre

      Dodecaedre

      Icosaedre

 

   Poliedres arquimedians

      Tetraedre truncat

      Cuboctaedre

      Cub truncat

      Octaedre truncat

      Rombicuboctaedre

      Cub simus o aplatat

      Icosidodecaedre

      Dodecaedre truncat

   Dodecaedre simus o aplatat

      Icosaedre truncat

      Rombicosidodecaedre

    Gran rombicuboctaedre

    Gran rombicosidodecaedre

 

   Altres

   Dodecaedre ròmbic

  

 

SUPERFÍCIES

   Paraboloide hiperbòlic

   Paraboloide el·líptic

   El·lipsoide

   Hiperboloide d’un full

   Hiperboloide de dos fulls

   Con el·líptic

   Cilindre

 

   Aresta cònica de Wallis

   Caixa d’ous

   Tor

   Catenoide

   Helicoide tancat

   Helicoide dret

   Pseudoesfera

   Cinta de Moebius

   Astroidal

   Petxina

   Superficie Romana

   Superficie de Gaudí

 

ACTIVITATS

Ø ADRECES

BIBLIOGRAFIA

GLOSSARI

 

 

http://jmora7.com/

Pàgina de José Antonio Mora.

Geometria i mecanismes. Construcció de l’omnipolíedre. Coordenades amb Cabri.

La meitat del quadrat. Geometria dimàmica i art.

 

http://www.peda.com/poly/

Pedagoguery Software Inc.

Poly. Programa per veure políedres. GrafEq Programa de representació de funcions.

Tess. Programa per construir mosaics.

 

http://www.mathcurve.com/polyedres/polyedres.shtml

http://www.mathcurve.com/surfaces/surfaces.shtml

Pàgina de Robert FERRÉOL

Políedres, superfícies, corbes 3D

Corbes 2D. Fractals.

 

http://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/perso/gtulloue/Polyedres/Index_Polyedres.html

Pàgina de Geneviève Tulloue.

Pàgina dedicada a la física i la astronomia.

Políedres regulars i arquimedians. Còniques. El sol. Moviments, les estacions,...

Ones. Cristalografia. Electricitat. Termodinàmica.

 

http://www.vismath.de/vgp/content/solids/PaPlatonic.html

Applets JavaView:

Sòlids platònics. Superfícies. Corbes

 

http://www.toonz.com/personal/todesco/java/polyhedra/

Pàgina de Gian Marco Tudesco.

Omnipoliedre en Java

 

http://www.korthalsaltes.com/

Models de de desenvolupaments en pdf de políedres.

 

http://www.atractor.pt/mat/Polied/poliedros.html

Applets Java:

Sòlids platònics arquimedians. Sòlids de Keplet-Poinsot

 

http://perso.wanadoo.fr/math.lemur/index.htm

Applets Java:

Sòlids platònics, arquimedians. Superfícies. Corbes.

 

http://mathworld.wolfram.com/topics/Polyhedra.html

Mathworld.

Enciclopèdia de Matemàtiques. Mathematica.

 

http://www.edu.xunta.es/contidos/premios/p2004/b/poliedros/poliedros.html

Poliedros.

Sòlids platònics i arquimedians. Empaquetaments,

 

http://www.georgehart.com/virtual-polyhedra/vp.html

Pàgina de George W. Hart.

Enciclopèdia de políedres

 

http://www.mathconsult.ch/showroom/unipoly/

The Uniform Polyhedra

Imatges de políedres

 

http://bulatov.org/polyhedra/

Pàgina de Vladimir Bulatov.

Imatges de Poliedros. Estelacions de poliedros.

 

http://www.piethein.com/usr/piethein/HomepagUK.nsf

Pàgina Piet Hein inventor del Cub Soma i de la gran pirámide.

http://www.fam-bundgaard.dk/SOMA/SOMA.HTM

Solucions del Cub Soma, altres possibilitats del cub Soma.

 

 

 

Inici | Activitats | Guia |