POLIEDRES I SUPERFICIES

EN L’ART I LA NATURA

POLIEDRES I SUPERFÍCIES EN L’ART I LA NATURA

 

Cuboctaedre

Introducció

 

POLIEDRES

   Poliedres platònics

      Tetraedre

      Cub o Hexaedre

      Octaedre

      Dodecaedre

      Icosaedre

 

   Poliedres arquimedians

      Tetraedre truncat

Ø  Cuboctaedre

      Cub truncat

      Octaedre truncat

      Rombicuboctaedre

      Cub simus o aplatat

      Icosidodecaedre

      Dodecaedre truncat

   Dodecaedre simus o aplatat

      Icosaedre truncat

      Rombicosidodecaedre

    Gran rombicuboctaedre

    Gran rombicosidodecaedre

 

   Altres

   Dodecaedre ròmbic

  

 

SUPERFÍCIES

   Paraboloide hiperbòlic

   Paraboloide el·líptic

   El·lipsoide

   Hiperboloide d’un full

   Hiperboloide de dos fulls

   Con el·líptic

   Cilindre

 

   Aresta cònica de Wallis

   Caixa d’ous

   Tor

   Catenoide

   Helicoide tancat

   Helicoide dret

   Pseudoesfera

   Cinta de Moebius

   Astroidal

   Petxina

   Superficie Romana

   Superficie de Gaudí

 

ACTIVITATS

ADRECES

BIBLIOGRAFIA

GLOSSARI

 

 

Cares: 14 = 6 quadrats + 8 triangles equilàters

Vèrtexs: 12 d’índex 4

Arestes: 24

 

Poliedre dual del Dodecaedre Ròmbic

 

Àrea:

Volum:

 

Radi e. c.: 

Radi e. i.:  

Exemples:

Construcciones con GEOMAG: Cuboctaedro reforzado con barras interiores

Construcció amb Geomax

Element de decoració de tanca de jardí

 

Nailsea. Anglaterra

 

Octahedron pillar. bronze

Laird Hovland

 

June Sekiguchi

 

Desenvolupament

 

Diagrama de Schlegel

 

Truncament de l’octadre

 

Truncament del cub

 

Desenvolupament amb pdf

 

Inici | Activitats | Guia |