POLIEDRES I SUPERFICIES

EN L’ART I LA NATURA

POLIEDRES I SUPERFÍCIES EN L’ART I LA NATURA

 

Introducció

Ø Introducció

 

POLIEDRES

   Poliedres platònics

      Tetraedre

      Cub o Hexaedre

      Octaedre

      Dodecaedre

      Icosaedre

 

   Poliedres arquimedians

      Tetraedre truncat

      Cuboctaedre

      Cub truncat

      Octaedre truncat

      Rombicuboctaedre

      Cub simus o aplatat

      Icosidodecaedre

      Dodecaedre truncat

   Dodecaedre simus o aplatat

      Icosaedre truncat

      Rombicosidodecaedre

    Gran rombicuboctaedre

    Gran rombicosidodecaedre

 

   Altres

   Dodecaedre ròmbic

  

 

SUPERFÍCIES

   Paraboloide hiperbòlic

   Paraboloide el·líptic

   El·lipsoide

   Hiperboloide d’un full

   Hiperboloide de dos fulls

   Con el·líptic

   Cilindre

 

   Aresta cònica de Wallis

   Caixa d’ous

   Tor

   Catenoide

   Helicoide tancat

   Helicoide dret

   Pseudoesfera

   Cinta de Moebius

   Astroidal

   Petxina

   Superficie Romana

   Superficie de Gaudí

 

ACTIVITATS

ADRECES

BIBLIOGRAFIA

GLOSSARI

 

 

ELS matemàtics són una mena de poetes fraudulents, que, de fet, intenten l’única poesia possible.

Joan FUSTER

“Indagacions i propostes”

 

No crec que els matemàtics ni els poetes siguen tafurs, mestres de l’engany (encara que molta gent ho pensa). Però si crec que intentem l’única bellesa possible. No crec que Joan Fuster, en aquest aforisme, ens diguera fraudulents en el mal sentit de la paraula.

 

Als matemàtics la geometria ens proporciona un plaer com als poetes la poesia.

 

La geometria al llarg de la història ha aportat a les arts plàstiques, al disseny i a l’arquitectura una gamma important d’elements bàsics: les formes i les figures.

 

L’entorn natural està ple de geometria que als humans ens ha intrigat: Com les abelles fan la bresca de mel?, Com creix una petxina, la cristal·lització dels minerals, els càlculs de volums i superfícies de cossos...

En aquest treball, també veurem la interacció dels poliedres i les superfícies en l’entorn quotidià: jocs, minerals,...

 

En aquest treball, analitzarem la interacció entre les formes geomètriques (poliedres i superfícies) amb l’art i la natura.

 

Per fer aquest treball he utilitzat els applets de JavaView (que permeten visualitzar i manipular els poliedres i superfícies) i el programa de càlcul formal MuPAD, que m’han permés representar les superfícies.

 

 

 

 

 

Inici | Activitats | Guia |