POLIEDRES I SUPERFICIES

EN L’ART I LA NATURA

POLIEDRES I SUPERFÍCIES EN L’ART I LA NATURA

 

Poliedres

Introducció

 

Ø POLIEDRES

   Poliedres platònics

      Tetraedre

      Cub o Hexaedre

      Octaedre

      Dodecaedre

      Icosaedre

 

   Poliedres arquimedians

      Tetraedre truncat

      Cuboctaedre

      Cub truncat

      Octaedre truncat

      Rombicuboctaedre

      Cub simus o aplatat

      Icosidodecaedre

      Dodecaedre truncat

   Dodecaedre simus o aplatat

      Icosaedre truncat

      Rombicosidodecaedre

    Gran rombicuboctaedre

    Gran rombicosidodecaedre

 

   Altres

   Dodecaedre ròmbic

  

 

SUPERFÍCIES

   Paraboloide hiperbòlic

   Paraboloide el·líptic

   El·lipsoide

   Hiperboloide d’un full

   Hiperboloide de dos fulls

   Con el·líptic

   Cilindre

 

   Aresta cònica de Wallis

   Caixa d’ous

   Tor

   Catenoide

   Helicoide tancat

   Helicoide dret

   Pseudoesfera

   Cinta de Moebius

   Astroidal

   Petxina

   Superficie Romana

   Superficie de Gaudí

 

ACTIVITATS

ADRECES

BIBLIOGRAFIA

GLOSSARI

 

 

Potser hi ha una bellesa purament intel·lectual: la que pugui tenir un teorema matemàtic

o un vers de Paul Valéry”

Joan Fuster

 

Potser hi ha una bellesa intel·lectual en el teorema d’Euler de poliedres convexes. Per la seua brevetat i els tres elements dels poliedres que relaciona: .

 

Els mateixos poliedres platònics i arquimedians contenen una bellesa i perfecció que ha inspirat els artistes plàstics de totes les èpoques. També resulta màgica la natura en les seues construccions (les abelles construeixen la bresca, un poliedre que empaqueta l’espai.

 

Analitzarem els poliedres platònics i arquimedians, també un poliedre especial el dodecaedre ròmbic (poliedre que ell sol empaqueta l’espai). De cada poliedre incloem el nombre de cares (també el o els polígons que el formen, l’índex dels vèrtexs, l’angle dièdric, el poliedre dual, l’àrea, el volum, el radi de l’esfera circumscrita (e. c.), el radi de l’esfera inscrita (e. i).

També donem el desenvolupament pla del poliedre amb un document pdf per tal de poder imprimir-lo, el diagrama d’Schlegel.

En els poliedres arquimedians hi ha animacions de la procedència a partir de poliedres platònics.

 

I el més important, imatges d’obres d’art (gravats, escultures, construccions arquitectòniques,...), imatges de minerals amb la cristal·lització en un poliedre, etc.

 

 

 

 

Inici | Activitats | Guia |