POLIEDRES I SUPERFICIES EN L’ART I LA NATURA

POLIEDRES I SUPERFÍCIES EN L’ART I LA NATURA

 

Tetraedre

  Introducció

 

POLIEDRES

   Poliedres platònics

Ø  Tetraedre

      Cub o Hexaedre

      Octaedre

      Dodecaedre

      Icosaedre

 

  Poliedres arquimedians

      Tetraedre truncat

      Cuboctaedre

      Cub truncat

      Octaedre truncat

      Rombicuboctaedre

      Cub simus o aplatat

      Icosidodecaedre

      Dodecaedre truncat

Dodecaedre simus o aplatat

      Icosaedre truncat

      Rombicosidodecaedre

    Gran rombicuboctaedre

Gran rombicosidodecaedre

 

   Altres

   Dodecaedre ròmbic

  

 

SUPERFÍCIES

   Paraboloide hiperbòlic

   Paraboloide el·líptic

   El·lipsoide

   Hiperboloide d’un full

   Hiperboloide de dos fulls

   Con el·líptic

   Cilindre

 

   Aresta cònica de Wallis

   Caixa d’ous

   Tor

   Catenoide

   Helicoide tancat

   Helicoide dret

   Pseudoesfera

   Cinta de Moebius

   Astroidal

   Petxina

   Superficie Romana

   Superficie de Gaudí

 

ACTIVITATS

ADRECES

BIBLIOGRAFIA

GLOSSARI

 

 

Cares: 4 triangles equilàters

Vèrtexs: 4 d’índex 3

Arestes: 6

 

Poliedre dual del tetraedre.

Angle dièdric:

 

Àrea:

Volum

Radi e. c.:

Radi e. i.:

Exemples

 

Molècula de Metà

 

 

 

 

Molècula dels sorocilicats

 

Gran Piràmide. Joc de Piet Hein

Isamu Noguchi

 

Rinus Roelofs

26 Tetrahedra

 

Desenvolupament.

Diagrama de Schlegel

Desenvolupament en pdf

 

 

 

Inici | Activitats | Guia |