POLIEDRES I SUPERFICIES

EN L’ART I LA NATURA

POLIEDRES I SUPERFÍCIES EN L’ART I LA NATURA

 

Cub o hexaedre

Introducció

 

POLÍEDRES

   Poliedres platònics

      Tetraedre

Ø   Cub o Hexaedre

      Octaedre

      Dodecaedre

      Icosaedre

 

   Poliedres arquimedians

      Tetraedre truncat

      Cuboctaedre

      Cub truncat

      Octaedre truncat

      Rombicuboctaedre

      Cub simus o aplatat

      Icosidodecaedre

      Dodecaedre truncat

   Dodecaedre simus o aplatat

      Icosaedre truncat

      Rombicosidodecaedre

    Gran rombicuboctaedre

    Gran rombicosidodecaedre

 

   Altres

   Dodecaedre ròmbic

  

 

SUPERFÍCIES

   Paraboloide hiperbòlic

   Paraboloide el·líptic

   El·lipsoide

   Hiperboloide d’un full

   Hiperboloide de dos fulls

   Con el·líptic

   Cilindre

 

   Aresta cònica de Wallis

   Caixa d’ous

   Tor

   Catenoide

   Helicoide tancat

   Helicoide dret

   Pseudoesfera

   Cinta de Moebius

   Astroidal

   Petxina

   Superficie Romana

   Superficie de Gaudí

 

ACTIVITATS

ADRECES

BIBLIOGRAFIA

GLOSSARI

 

 

Cares: 6 quadrats

Vèrtexs: 8 d’índex 3

Arestes: 12

 

Poliedre dual de l’octaedre

Angle dièdric: 90º

Àrea:

Volum

Radi e. c.:

Radi e. i.:

Exemples

 

 

 

Pirita

Isamu Noguchi “Red Cub” 1961. NY

 

Montagnani

Oteiza

Plaça Racó de l’horta.

Benimaclet. València

Rinus Roelfs

 

 

 

 

Yturralde

 

Sol Lewit

Sacha de Sosno. “Téte au carré”

Nice. França.

Dalí. ”Tratat sobre el cub de Juan de Herrera”

 

Dalí. “Cruxificció”

Craig & Sherril Brow

 

 

Peit Hein

Joc Cub Soma

 

Cub Rubik

 

  

George W. Hart

Cub de Sierpinski

 

 

 

Vasarely

 

 

Diagrama de Schlegel

 

Desenvolupament

 

 

Desenvolupament amb pdf

 

Inici | Activitats | Guia |