20 Problemes Olímpics

Introducció

Enunciats

Solucions

Teoria

Guies

Adreces

Adreces

 


http://cms.math.ca/crux/

Revista Crux Mathematicorum, Societat Canadenca de Matemàtiques.

Problemes Olímpics de tots els nivells.

Publiquen 8 números a l’any.

La secció Mayhem (amb problemes elementals) és lliure.

Idioma: Anglés i francés.

 

 

 

 

 

 

 

http://www.komal.hu/info/bemutatkozas.e.shtml

Revista KöMaL. Societat Hongaresa de Física i Matemàtiques.

Problemes olímpics de tots els nivells.

Publiquen 8 números a l’any.

Idioma: Anglés i magiar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://platea.pntic.mec.es/~csanchez/olimmain.htm

Olimpiada Matematemática Española.

Nivell batxillerat.

Col·lecció d’enunciats i solucions dels anys anteriors. Material de preparació.

Idioma: Espanyol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oma.org.ar/

Pàgina de l’Olimpíada Matemática Argentina.

Enunciats de les distintes competicions.

Problemes de tots els nivells en especial per a secundària la competició Ñandú.

Idioma: Espanyol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.obm.org.br/opencms/

Pàgina de l’Olimpíada brasileira de matemàtica.

Informació sobre les proves.

Revista de problemes EUREKA. Dos nivells de problemes.

Idioma: Portugués.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://personal.us.es/rbarroso/trianguloscabri/

Laboratorio Virtual de triángulos con Cabri. Ricardo Barroso, professor de la Universitat de Sevilla.

Revista quinzenal de problemes de geometria del triangle.

Idioma: Espanyol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://problemate.blogspot.com/

Problemas Matemáticos. Blog del professor Roberto Selva.

Problemes de distints nivells.

Idioma: Espanyol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://web.unife.it/progetti/fardiconto/flatlandia/

FRATlandia. Proposta de problemes de geometria.

Nivell: educació secundària.

Idioma: Italià.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oei.es/oim/index.html

Olimpíada Iberoamericana de Matemática.

Revista que conté un apartat de problemes de nivell superior.

Idioma: Espanyol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.semcv.org/

Societat d’Educació matemàtica Al-Khwarizmi.

Publica la revista Problemes Olímpics.

Alguns del números es poden descarregar en format pdf.

Nivells: 2n cicle primària, 1r cicle Eso, 2n Cicle Eso.

Idioma: Català.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cangur.org/index.htm

Proves Cangur. Bases de la prova.

Són proves estatals. La Societat Catalana de Matemàtiques té una pàgina amb els enunciats

de distints anys.

Aquesta prova també és celebra al País Valencià però en distints dies que a la resta de l’estat.

Nivells: quatre nivells·3r ESO, 4t ESO, 1r Bat., 2n Bat.

Idioma: Català.

 

Bibliografia.

 

GUSIEV, V. i altres, Prácticas para resolver problemas matemáticos. Geometría. Editorial Mir. Moscou, 1989.

 

SHARIGUIN, I., Problemas de geometría. Planimetría. Editorial Mir. Moscou, 1986.

 

LIDSKI V. i altres. Problemas de matemáticas elementales. Ed Mir. Coscou, 1983.

 

COXETER, H.S.M. Retorno a la geometría. Ed. Euler. Col. La tortuga de Aquiles, 1. Madrid. 1994.

 

Mathematical Association of America. Concursos de matemáticas. Geometría. Ed. Euler. Col. La tortuga de Aquiles, 8. Madrid. 1996.

 

Mathematical Association of America. Concursos de matemáticas. Algebra, Teoría de Números, Trigonometría. Ed. Euler. Col. La tortuga de Aquiles, 9 y 10. Madrid. 1996.

 

AA.VV. Competencias Matemáticas en Estados unidos. Ed. Euler. Col. La tortuga de Aquiles, 11. Madrid. 1996.

 

GREITZER, S.L. Olimpiadas MatemáticasI. Ed. Euler. Col. La tortuga de Aquiles, 2. Madrid. 1994.

 

KLAMKIN, M.S Olimpiadas Matemáticas II. Ed. Euler. Col. La tortuga de Aquiles, 12. Madrid. 1998.

 

AA.VV. Matemáticas Recurrentes. Ed. Euler. Col. La tortuga de Aquiles, 13. Madrid. 1998.

 

HERNÁNDEZ GÓMEZ,J. DONAIRE MORENO,J.J. Concurso intercentres de matemáticas. Ed. Nivola. Madrid. 2006.

 

HERNÁNDEZ GÓMEZ,J. DONAIRE MORENO,J.J.. Desafíos de geometría 1. Nivola. Madrid. 2007.

 

HERNÁNDEZ GÓMEZ,J. DONAIRE MORENO,J.J.. Desafíos de geometría 2. Nivola. Madrid. 2008.

 

GARCÍA ARDURA, M. Problemas gráficos y numéricos de geometria. Ed Hernando. Madrid 1963.

 

GARCÍA ARDURA, M. Ejercicios y problemas de trigonometria. Ed Hernando. Madrid 1964.

 

SÁNCHEZ-RUBIO. RIPOLLÉS AMELA. Manual de mátemáticas para preparación olímpica. Ed. Universitat Castelló. Castelló de la Plana. 2000.

 

PÉREZ FUENTES, R. Olimpiada Matemética. Ed autor. Utiel. 1998.

 

ANTONIO ESTEBAN, M. Problemas de geometría. Ed FESPM. Badajoz, 2004.

 

SÁNCHEZ VÁZQUEZ, G. Métodos gráficos de resolución de problemas geométricos. Ed Sdad. Andaluza de Educación Matemática. Thales. 1996.

 

ZHÚKOV, a.v. i altres. La matemática elegante. Problemas y soluciones detalladas. Ed. Urss. Moscou. 2007.

 

POSAMENTIER, A.S., SALKIND, C.T. Challenging Problems in Geometry.Dover Publications, inc. NY. 1988.

 

HALMOS, PAUL. Problèmes pour mathématiciens petits et grands. Ed. Cassini. París. 2000.

 

BOLD, B. Famous Problems of Geometry and How to Solve Them.Ed. Dover. N.Y. 1969.

 

HIDETOSHI,F. ROTHMAN,T. Sacred mathematics. Japenese temple geometry. Ed Princeton University. 2008.

 

FAURING P. i altres. 10 olimpíadas iberoamericanas de matemáticas. Ed. OEI. Madrid. 1996.

 

KLETENIK, D. Problemas de geometría analítica. Moscou. 1979.

 

BRUÑO. Geometría. Curso superior. Ed. Bruño. Valencia. 1957 7ª Edició.

 

ESTEBAN PIÑEIRO i altres. Trigonometría. Ed. Síntesis. Colección: Educación Matemática en secundaria, 20. Madrid. 1998.

 

DE OLABARRIETA, L. Apuntes de geometría y trigonometría. Ed. El Mensajero del Corazón de Jesús. Bilbao 1942.

 

DE OLABARRIETA, L. Ejercicios de geometría moderna . Ed El Mensajero. del Corazón de Jesús. Bilbao. 1944. 2ªed.

 

ROUCHÉ,E., COMBEROUSSE, CH. Tratado de geometría elemental. Ed.suc. Hernando. Madrid. 1915.

 

PUIG ADAM, P., Curso de geometría métrica. tomo 1. Fundamentos. Nuevas gráficas S.A. 8ª ed., Madrid, 1965

 

PUIG ADAM, P., Curso de geometría métrica. tomo 2. Complementos. Nuevas gráficas S.A., 7ª ed., Madrid, 1961.

 

ROANES MACIAS, E., Introducción a la geometria. Anaya, Madrid, 1980.

 

GELTNER, P.B. PETERSON, D.J. Geometría. Ed. Thomson editores. Mèxic. 1998.

 

COXETER, H.S.M. Fundamentos de geometría. Ed. Limusa. Mèxic. 1971.

 

VELASCO SOTOMAYOR, G. Tratado de Geometría. Ed. Limusa. Mèxic. 1983.

 

LEVI S. SHIVELY, PH.D. Introducción a la Geometría Moderna. Compañia editorial continental. Mèxic. 1972.

 

POGORÉLOV A.V. Geometría elemental. Ed. Mir. Moscou. 1974.

 

FERNÁNDEZ, i., REYES, M.E. Geometría con el hexágono y el octógono. Ed. Proyecto Sur. Granada. 2003.

 

SORTAIS, YVONNE et RENÉ. La géométrie du triangle. Ed Hermann. París, 2002.

 

ZHÚKOV, A.V. El omnipresente número pi. Ed Urss, Moscou. 2005.

 

NELSEN, R.B. Demostraciones sin palabras. Ed. Proyecto Sur. 2001.

 

POLYA, G.. Cómo plantear y resolver problemas. Ed. Trillas. Mèxic. 1989. 15ªed.

 

GONZÁLEZ, M. i PALENCIA,J. Trazado geométrico. Editorial: els autors. Sevilla.

 

REDÓN GÓMEZ, A. Geometría paso a paso. Ed. Tébar. 2000.

 

GARDINER, T. Mathematical Challenge. Ed Cambridge University Press. 1996.

 

GARDINER, T. More Mathematical Challenges. Ed Cambridge University Press. 1997.

 

GARDINER, T. Senior Mathematical Challenge. Ed Cambridge University Press. 2002.

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Pàgina inicial