20 Problemes Olímpics

Introducció

Enunciats

Solucions

Teoria

Guies

Adreces

Guies

 

Guia del professorat.

Guia de l’alumnat.

 

Barra de ferramentes dels applets de CabriJava.

 

Moure punts: Selecciona'ls amb el cursor i els podràs moure mantenint el botó esquerre pres (el que diem "arrossegar")

Si cliques dos colps sobre la finestra CabriJava t'apareixerà (o desapareixerà) la "Barra de ferramentes"

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Del llibre de Benjamin BoldFamous Problems of GEOMETRY and How to Solve Them

presentem un mètode gràfic de solucionar l’equació de segon grau.

Obri la barra de ferramentes (fent doble clic damunt de l’applet) i fes la revisió pas a pas

de la figura.

Una vegada acabat, pots moure el punt D per veure solucions d’altres equacions.

Les solucions de l’equació són les abscisses de la intersecció de la circumferència

i l’eix d’abscisses.


Figura e
qsegon.fig

Applet created on 3/05/11 by Ricard Peiró with CabriJava

D’un llibre de Sangakus, presentem la solució gràfica del teorema de Pitàgores.

Pots moure els botons i veure solució gràfica.


Figura
pitagoresjapo.fig

Applet created on 13/04/11 by Ricard Peiró with CabriJava

Demostració japonesa del teorema de Pitàgores.

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Enunciats