20 Problemes Olímpics

Introducció

Enunciats

Solucions

Teoria

Guies

Adreces

Problema 1

Un triangle equilàter està dibuixat al defora del costat superior del quadrat ABCD

de costat c com mostra la figura.

Si una circumferència passa pels punts A, B i E. Quin és el radi del cercle.

 

Applet created on 15/12/10 by Ricard Peiró with CabriJava

Solució amb pdf

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Enunciats