20 Problemes Olímpics

Introducció

Enunciats

Solucions

Teoria

Guies

Adreces

Problema 19

La recta que va des d’un vèrtex d’un paral·lelogram al punt mig d’un dels costats oposats,

divideix la diagonal en relació .

 

Applet created on 26/12/10 by Ricard Peiró with CabriJava

Solució amb pdf

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Enunciats